Call Now 091 702 5777   

  หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการ คลังภาพ ติดต่อเรา
 
image01
image01
image01
image01
 
     
 

รับทำวีซ่าใหม่

เราเป็นผู้ให้คำปรึกษาวีซ่าระหว่างประเทศ ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นในกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย มานานกว่า 10 ปี โดยให้บริการครอบคลุมด้านต่าง ๆ เป็นผู้ให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความรู้และประสบการณ์ ที่เชียวชาญทางด้านกฎหมาย เกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมือง และและวีธีปฎิบัติเพื่อให้ได้รับอนุมัติวีซ่า
 
   
 
     
 

ทำงานและเรียนในต่างประเทศ

OEC Global Education ร่วมกับองค์กรในอเมริกา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทำงานและท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริการะหว่างปิดภาคเรียนลักษณะ เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน โดยใช้ วีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน สนใจสอบถามเเละปรึกษาฟรี
 
   
 
     
 

รับแก้ไขวีซ่าที่ถูกปฏิเสธ

ผู้สมัครบางคนอาจถูกปฏิเสธวีซ่าจากหลายเหตุผลต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นหลัก เช่น หลักฐานการงาน การเงินหรือความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว เป็นต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและการพิจารณาของสถานทูต เราสามารถวิเคราะห์และแก้ไขอย่างตรงจุดที่สุด
 
   
 
บริการของเรา
รับทำวีซ่าชั่วคราว
รับทำวีซ่าถาวร
รับปรึกษาปัญหาวีซ่า
บริการยื่นเรื่องขอสัญชาติ
ปรึกษาฟรี
จ.-ส. 09.00 - 21.00 น.
คุณโน๊ต 091 702 5777
 
VES VISA EXPERT SOLUTIONS CONSULTING SERVICES
เราคือผู้ชำนาญและมีประสบการณ์ในด้านวีซ่ามายาวนานกว่า 10 ปี และได้รับความสำเร็จอย่างสูงในการรับอนุมัติวีซ่าของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เรามีบริการหลากหลายรูปแบบไว้อำนวยความสะดวกแก่ท่าน เช่น การยื่นใบสมัครขอวีซ่าของแต่ละสถานทูต เรามีความชำนาญในเรื่องกฏหมายตรวจคนเข้าเมืองทำให้วีซ่าได้รับการอนุมัติ เร็วและง่ายขึ้น เรารู้แน่นอนว่าสถานทูตต้องการอะไรและเรายังมีการแนะนำการตอบคำถาม
 
ทำงานและเรียนในต่างประเทศ
OEC Global Education ร่วมกับองค์กรในสหรัฐอเมริกา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทำงานและ ท่องเที่ยว ในสหรัฐอเมริการะหว่างปิดภาคเรียน ลักษณะเป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน โดยใช้ วีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน สนใจสอบถามเเละปรึกษาฟรี
 
รับทำวีซ่าใหม่
เราเป็นผู้ให้คำปรึกษาวีซ่าระหว่างประเทศ ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นในกรุงเทพมหานคร,ประเทศไทย มานานกว่า 10 ปี โดยให้บริการครอบคลุมด้านต่าง ๆ อาทิเช่น การให้คำปรึกษาวีซ่า บริการกรอกแบบฟอร์มและยื่นแบบฟอร์มคำขอวีซ่าทุกประเภท (วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน วีซ่านักเรียน และวีซ่าทำงาน) บริษัทมีลูกค้าจากทั่วโลก โดยส่วนใหญ่เป็นชาวอเมริกาอังกฤษ ยุโรป ออสเตรเลีย และแคนนาดา ญี่ปุ่น บริษัทเป็นผู้ให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความรู้และประสบการณ์ ที่เชียวชาญทางด้านกฎหมาย เกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมือง และวีธีปฎิบัติเพื่อให้ได้รับอนุมัติวีซ่า อีกทั้งยังสามารถเติมเต็มความปราถนาของชาวต่างชาติที่ต้องการแต่งงาน ทำงาน หรือเดินทางมาพักผ่อนหลังเกษียณอายุใน ประเทศไทย ลูกค้าบริษัทต่างยอมรับในความเป็นมืออาชีพและความสามารถของบริษัท ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละรายอย่างมีประสิทธิภาพและน่าพึงพอใจ
 
รับแก้ไขวีซ่าที่ถูกปฏิเสธ
ผู้สมัครบางคนอาจถูกปฏิเสธวีซ่าจากหลายเหตุผลต่างๆ ซึ่งเหตุผลเหล่านี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นหลัก ปัจจัยที่ทำให้ถูกปฏิเสธวีซ่า เช่น หลักฐานการงาน การเงิน ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว สังคม หรือ เหตุผลอื่นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งมีผู้สมัครมากมายอาจสงสัยในหัวข้อการปฏิเสธจากสถานทูต

เราคือบริษัทตัวแทนในการให้คำปรึกษา รับทำ และ รับยื่นวีซ่าแทนตัวผู้สมัคร เรามีการวางแผน และวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีระบบ มีเหตุมีผลและตรงไปตรงมา ปัญหาของผู้สมัครแต่ละคนมีไม่เหมือนกัน การแก้ไขเคสที่ถูกปฏิเสธจึงมีความละเอียดอ่อน และสลับซับซ้อน ดังนั้น การแก้ไขเคสจึงต้องใช้ผู้ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างตรงจุดและ ลดความเสี่ยงในการถูกปฏิเสธวีซ่าครั้งที่ 2 หรือครั้งต่อๆไป บริษัทมีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้สมัครก่อนการยื่นเอกสารและ อบรมก่อนการเข้าสัมภาษณ์กับสถานทูต
 
 
© Copyright 2015 VES Visa Expert All right reserve