Call Now 091 702 5777
image01
image01
image01
image01
 
   
 
*ขออภัยสำหรับลูกค้าที่ต้องการทำวีซ่า พม่า ลาว กัมพูชา ซึ่งเราไม่สามารถทำให้ได้ค่ะ ถ้ามีอัพเดทเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ขอบคุณค่ะ
บริการของเรา
รับทำวีซ่าชั่วคราว
รับทำวีซ่าถาวร
รับปรึกษาปัญหาวีซ่า
บริการยื่นเรื่องขอสัญชาติ
ปรึกษาฟรี
จ.-ส. 09.00 - 21.00 น.
คุณโน๊ต 091 702 5777
 
VES VISA EXPERT SOLUTIONS CONSULTING SERVICES

ปรึกษาปัญหาวีซ่า

ให้คําปรึกษา..ฟรี ! วีซ่าระหว่างประเทศ โดยให้บริการครอบคลุมด้านต่างๆ อาทิเช่น การให้คําปรึกษาวีซ่า บริการทางด้านกฎหมายและการตรวจคนเข้าเมือง บริการแปลเอกสารและบริการกรอกแบบฟอร์มและยื่นแบบฟอร์มคําขอวีซ่า ทุกประเภท /วีซ่าท่องเที่ยว ,วีซ่าคู่หมั้น,วีซ่าแต่งงาน, วีซ่านักเรียน,และวีซ่าทํางาน / บริษัทมีลูกค้าจากทั่วโลก โดยส่วนใหญ่เป็นชาวอเมริกา/ อังกฤษ ยุโรป /ออสเตรเลีย/ และแคนนาดา /ญี่ปุ่น /บริษัทเป็นผู้ให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความรู้และประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญทางด้านกฏหมาย เกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมือง และวีธีปฏิบัติเพื่อให้ได้รับอนุมัติ วีซ่า อีกทั้งยังสามารถเติมเต็มความปรารถนาของชาวต่างชาติที่ต้องการแต่งงาน ทํางาน หรือเดินทางมาพักผ่อนหลังเกษียนอายุในประเทศไทย ลูกค้าของบริษัทต่างยอมรับในความเป็นมืออาชีพและความสามารถของบริษัทฯ ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย อย่างมีประสิทธิภาพและน่าพึงพอใจ

รับแก้ไขวีซ่าที่ถูกปฏิเสธ

ผู้สมัครบางคนอาจถูกปฏิเสธวีซ่าจากหลายเหตุผลต่างๆ ซึ่งเหตุผลเหล่านี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นหลัก ปัจจัยที่ทำให้ถูกปฏิเสธวีซ่า เช่น หลักฐานการงาน การเงิน ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว สังคม หรือ เหตุผลอื่นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งมีผู้สมัครมากมายอาจสงสัยในหัวข้อการปฏิเสธจากสถานทูต

เราคือบริษัทตัวแทนในการให้คำปรึกษา รับทำ และ รับยื่นวีซ่าแทนตัวผู้สมัคร เรามีการวางแผน และวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีระบบ มีเหตุมีผลและตรงไปตรงมา ปัญหาของผู้สมัครแต่ละคนมีไม่เหมือนกัน การแก้ไขเคสที่ถูกปฏิเสธจึงมีความละเอียดอ่อน และสลับซับซ้อน ดังนั้น การแก้ไขเคสจึงต้องใช้ผู้ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างตรงจุดและ ลดความเสี่ยงในการถูกปฏิเสธวีซ่าครั้งที่ 2 หรือครั้งต่อๆไป บริษัทมีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้สมัครก่อนการยื่นเอกสารและ อบรมก่อนการเข้าสัมภาษณ์กับสถานทูต
 
เกี่ยวกับเรา | บริการ | คลังภาพ | ติดต่อเรา
© Copyright 2015 VES Visa Expert All right reserve