Call Now 091 702 5777
image01
image01
image01
image01
 
   
 
*ขออภัยสำหรับลูกค้าที่ต้องการทำวีซ่า พม่า ลาว กัมพูชา ซึ่งเราไม่สามารถทำให้ได้ค่ะ ถ้ามีอัพเดทเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ขอบคุณค่ะ
บริการของเรา
รับทำวีซ่าชั่วคราว
รับทำวีซ่าถาวร
รับปรึกษาปัญหาวีซ่า
บริการยื่นเรื่องขอสัญชาติ
ปรึกษาฟรี
จ.-ส. 09.00 - 21.00 น.
คุณโน๊ต 091 702 5777
 
VES VISA EXPERT SOLUTIONS CONSULTING SERVICES

วีซ่าถาวร

- ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและวิเคราะห์พื้นฐานของผู้สมัครรวมทั้งองค์ประกอบรอบข้าง ศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขอย่างตรงไปตรงมา

- แนะแนวทางเพื่อให้การปฏิบัติของผู้สมัครดำเนินไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับสถานการณ์ของผู้ยื่นขอวีซ่าแต่ละท่าน

- ประเมินโอกาสในการขอวีซ่า

- การเตรียมใบสมัครที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับผู้สมัครแต่ละท่าน

- การตรวจสอบคุณภาพ,ความเหมาะสมของเอกสารการเงิน เอกสารการทำงาน เอกสารแสดงความสัมพันธ์ และเอกสารของผู้รับรอง (Sponsor)

- การเตรียมตัวเพื่อการสัมภาษณ์ วิเคราะห์รูปแบบคำถามที่จะเกิดขึ้นและแนวทางในการชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีลักษณะเฉพาะเป็นกรณี ๆ ไป

- บริการยื่นใบสมัครแทนในกรณีที่ผู้ขอวีซ่าไม่ต้องการเดินทางไปด้วยตนเอง

วีซ่าคู่หมั้น-แต่งงาน
ให้ปรึกษาในประเด็น : การเตรียมใบสมัคร ความสัมพันธ์ของเงินในบัญชีกับระยะเวลาที่ไปศึกษาต่อ การอ้างอิงที่ถูกต้องสำหรับนักเรียนที่มีผู้อุปถัมภ์ทางการเงินที่ไม่ใช่บิดามารดาของตนเอง การเตรียมเอกสารและการเตรียมสัมภาษณ์สำหรับผู้ยื่นวีซ่าที่มีเงินในบัญชีไม่มากหรือมีอายุเกินกว่าวัยนักเรียน การเตรียมหลักฐานสำหรับการยื่นขอให้แฟน ภรรยา หรือบุตรให้เป็นผู้ติดตาม ความเหมาะสมสำหรับผู้ที่เคยถูกปฎิเสธวีซ่าประเภทอื่นมาก่อนและจะยื่นขอวีซ่านักเรียน กฎระเบียบสำหรับการคงสถานภาพนักเรียนและการโอนย้ายสถานที่เรียนที่ถูกต้อง การยื่นอุทธรณ์
 
เกี่ยวกับเรา | บริการ | คลังภาพ | ติดต่อเรา
© Copyright 2015 VES Visa Expert All right reserve