Call Now 091 702 5777
image01
image01
image01
image01
 
   
 
*ขออภัยสำหรับลูกค้าที่ต้องการทำวีซ่า พม่า ลาว กัมพูชา ซึ่งเราไม่สามารถทำให้ได้ค่ะ ถ้ามีอัพเดทเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ขอบคุณค่ะ
บริการของเรา
รับทำวีซ่าชั่วคราว
รับทำวีซ่าถาวร
รับปรึกษาปัญหาวีซ่า
บริการยื่นเรื่องขอสัญชาติ
ปรึกษาฟรี
จ.-ส. 09.00 - 21.00 น.
คุณโน๊ต 091 702 5777
 
VES VISA EXPERT SOLUTIONS CONSULTING SERVICES

วีซ่าท่องเที่ยว
การที่ท่านมีความประสงค์ จะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อ เที่ยวชม สถานที่ ประเพณี อารยธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของประเทศนั้นๆ รวมถึง เยี่ยมญาติ เยี่ยมแฟน ซึ่งวีซ่า ประเภทนี้จะมีอายุในการพักหรือท่องเที่ยวไป ตั้งแต่ 3 เดือน หรือ 6 เดือน และเมื่อครบกำหนด วีซ่า ท่านจะต้อง เดินทางกลับมายังประเทศ ไทย ตามวันที่วีซ่า กำหนด มิฉะนั้น จะถือว่าท่าน อยู่เกิน กำหนด ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อวีซ่าของท่าน

วีซ่าคู่หมั้น
ผู้ที่มีแฟนเป็นชาวต่างชาติ ที่ถือ สัญชาติ ของประเทศนั้นๆ ซึ่งมีแผนที่จะแต่งงานกัน และมีความประสงค์ ที่จะเดินทางไปยังประเทศ ที่แฟน พำนักอาศัยอยู่นั้น ท่านสามารถเลือก ขอวีซ่า ประเภท คู่หมั่นได้ โดยใช้สิทธิ ในการขอเพื่อไป จดทะเบียนสมรส กับ ชาวต่างชาติ ซึ่งสิทธิ ของวีซ่า ท่านสามารถ พำนักอาศัย ได้เป็น ระยะเวลา มากกว่า 1ปี ตามที่ทางสถานทูต กำหนดเอาไว้

วีซ่าถาวร และ การจดทะเบียนสมรส
ท่านต้องทำการจดทะเบียนสมรส กับ ชาวต่างชาติ ให้เป็นที่เรียบร้อย ก่อนที่ท่านจะมาขอยื่นวีซ่า ซึ่งการจดทะเบียนสมรส กับ ชาวต่างชาติ นี้ เรามีความยินดีเป็นสื่อกลางในการ ดำเนินการให้กับท่านได้ภายใน 1 วัน พร้อมเตรียมการเรื่อง เอกสาร ต่างๆ เพื่อนำมาขอยื่น วีซ่า ถาวร ต่อไป ซึ่งกระบวกการทั้งหมด ต้องดำเนินในประเทศไทย

วีซ่านักเรียน
สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ จะไปศึกษาต่อ หรือ ไปเรียน ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม สามารถยื่นขอเป็น วีซ่า นักเรียนได้ แต่ท่านต้องเตรียมเรื่องสถาบันที่ท่านจะไปศึกษา ที่จะยื่นขอวีซ่า นักเรียน กรณีที่ท่าน ประสงค์ จะไปเรียนแต่ท่านยังไม่มีทราบว่า ที่ไหน สถาบัน อะไร เราเป็นผู้ที่มีความเชียวชาญ และให้คำแนะนำ พร้อม เตรียมการ สมัครเรียน และ ยื่นเรื่องวีซ่าให้กับท่าน ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น

วีซ่าทำงาน
ผู้ที่มีความประสงค์ จะยื่นขอวีซ่า เพื่อทำงานต่างประเทศ ท่านต้องเตรียมตัวเรื่อง ขอหนังสือว่าจ้างจาก นายจ้างที่ต่าง ประเทศ ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญ ในการยื่นวีซ่าทำงาน ซึ่งท่านสามารถติดต่อกับ ทางบริษัท VES Visa Expert Solution ผู้มีความรอบรู้และดำเนินงานในการ เตรียมตัวยื่นขอวีซ่ากับท่าน

รับแก้ไขวีซ่าที่ถูกปฏิเสธ
ผู้สมัครบางคนอาจถูกปฏิเสธวีซ่าจากหลายเหตุผลต่างๆ ซึ่งเหตุผลเหล่านี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นหลัก ปัจจัยที่ทำให้ถูกปฏิเสธวีซ่า เช่น หลักฐานการงาน การเงิน ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว สังคม หรือ เหตุผลอื่นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งมีผู้สมัครมากมายอาจสงสัยในหัวข้อการปฏิเสธจากสถานทูต

เราคือบริษัทตัวแทนในการให้คำปรึกษา รับทำ และ รับยื่นวีซ่าแทนตัวผู้สมัคร เรามีการวางแผน และวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีระบบ มีเหตุมีผลและตรงไปตรงมา ปัญหาของผู้สมัครแต่ละคนมีไม่เหมือนกัน การแก้ไขเคสที่ถูกปฏิเสธจึงมีความละเอียดอ่อน และสลับซับซ้อน ดังนั้น การแก้ไขเคสจึงต้องใช้ผู้ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างตรงจุดและ ลดความเสี่ยงในการถูกปฏิเสธวีซ่าครั้งที่ 2 หรือครั้งต่อๆไป บริษัทมีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้สมัครก่อนการยื่นเอกสารและ อบรมก่อนการเข้าสัมภาษณ์กับสถานทูต
 
เกี่ยวกับเรา | บริการ | คลังภาพ | ติดต่อเรา
© Copyright 2015 VES Visa Expert All right reserve