Call Now 091 702 5777
image01
image01
image01
image01
 
   
 
*ขออภัยสำหรับลูกค้าที่ต้องการทำวีซ่า พม่า ลาว กัมพูชา ซึ่งเราไม่สามารถทำให้ได้ค่ะ ถ้ามีอัพเดทเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ขอบคุณค่ะ
บริการของเรา
รับทำวีซ่าชั่วคราว
รับทำวีซ่าถาวร
รับปรึกษาปัญหาวีซ่า
บริการยื่นเรื่องขอสัญชาติ
ปรึกษาฟรี
จ.-ส. 09.00 - 21.00 น.
คุณโน๊ต 091 702 5777
 
VES VISA EXPERT SOLUTIONS CONSULTING SERVICES

วีซ่าชั่วคราว

- ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและวิเคราะห์พื้นฐานของผู้สมัครรวมทั้งองค์ประกอบรอบข้าง ศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขอย่างตรงไปตรงมา

- แนะแนวทางเพื่อให้การปฏิบัติของผู้สมัครดำเนินไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับสถานการณ์ของผู้ยื่นขอวีซ่าแต่ละท่าน

- ประเมินโอกาสในการขอวีซ่า

- การเตรียมใบสมัครที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับผู้สมัครแต่ละท่าน

- การตรวจสอบคุณภาพ,ความเหมาะสมของเอกสารการเงิน เอกสารการทำงาน เอกสารแสดงความสัมพันธ์ และเอกสารของผู้รับรอง (Sponsor)

- การเตรียมตัวเพื่อการสัมภาษณ์ วิเคราะห์รูปแบบคำถามที่จะเกิดขึ้นและแนวทางในการชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีลักษณะเฉพาะเป็นกรณี ๆ ไป

- บริการยื่นใบสมัครแทนในกรณีที่ผู้ขอวีซ่าไม่ต้องการเดินทางไปด้วยตนเอง

รับทำวีซ่าใหม่
เราเป็นผู้ให้คำปรึกษาวีซ่าระหว่างประเทศ ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นในกรุงเทพมหานคร,ประเทศไทย มานานกว่า 10 ปี โดยให้บริการครอบคลุมด้านต่าง ๆ อาทิเช่น การให้คำปรึกษาวีซ่า บริการกรอกแบบฟอร์มและยื่นแบบฟอร์มคำขอวีซ่าทุกประเภท (วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน วีซ่านักเรียน และวีซ่าทำงาน) บริษัทมีลูกค้าจากทั่วโลก โดยส่วนใหญ่เป็นชาวอเมริกาอังกฤษ ยุโรป ออสเตรเลีย และแคนนาดา ญี่ปุ่น บริษัทเป็นผู้ให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความรู้และประสบการณ์ ที่เชียวชาญทางด้านกฎหมาย เกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมือง และวีธีปฎิบัติเพื่อให้ได้รับอนุมัติวีซ่า อีกทั้งยังสามารถเติมเต็มความปราถนาของชาวต่างชาติที่ต้องการแต่งงาน ทำงาน หรือเดินทางมาพักผ่อนหลังเกษียณอายุใน ประเทศไทย ลูกค้าบริษัทต่างยอมรับในความเป็นมืออาชีพและความสามารถของบริษัท ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละรายอย่างมีประสิทธิภาพและน่าพึงพอใจ

วีซ่าท่องเที่ยว
ให้คำปรึกษาในประเด็น : การกรอกใบสมัครที่ถูกต้อง ตรวจสอบความสมบูรณ์และเหมาะสมของบัญชีเงินฝากธนาคารให้ตรงกับฐานะของผู้สมัคร การเขียนหนังสือรับรองการทำงานที่ถูกต้อง อ้างอิงผู้อุปถัมภ์และการใช้เอกสารราชการประกอบอย่างถูกวิธี การอ้างอิงเอกสารสำหรับผู้ที่มีคนรู้จักในต่างประเทศ การยื่นอุทธรณ์พร้อมกับการเตรียมเอกสารใหม่ให้สมบูรณ์มากขึ้นในกรณีที่เคยถูกปฎิเสธ

วีซ่านักเรียน
ให้ปรึกษาในประเด็น : การเตรียมใบสมัคร ความสัมพันธ์ของเงินในบัญชีกับระยะเวลาที่ไปศึกษาต่อ การอ้างอิงที่ถูกต้องสำหรับนักเรียนที่มีผู้อุปถัมภ์ทางการเงินที่ไม่ใช่บิดามารดาของตนเอง การเตรียมเอกสารและการเตรียมสัมภาษณ์สำหรับผู้ยื่นวีซ่าที่มีเงินในบัญชีไม่มากหรือมีอายุเกินกว่าวัยนักเรียน การเตรียมหลักฐานสำหรับการยื่นขอให้แฟน ภรรยา หรือบุตรให้เป็นผู้ติดตาม ความเหมาะสมสำหรับผู้ที่เคยถูกปฎิเสธวีซ่าประเภทอื่นมาก่อนและจะยื่นขอวีซ่านักเรียน กฎระเบียบสำหรับการคงสถานภาพนักเรียนและการโอนย้ายสถานที่เรียนที่ถูกต้อง การยื่นอุทธรณ์

วีซ่าทำงาน
ให้คำปรึกษาในประเด็น : การกรอกใบสมัคร กระบวนการยื่นขอใบจ้างงานจากนายจ้างในต่างประเทศที่ถูกต้อง การเตรียมเอกสารของผู้ติดตาม การเขียนหนังสือรับรองการทำงานและ work reference ที่ถูกต้อง การเตรียมเอกสารของผู้ติดตาม

ทำงานและเรียนในต่างประเทศ
OEC Global Education ร่วมกับองค์กรในสหรัฐอเมริกา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทำงานและ ท่องเที่ยว ในสหรัฐอเมริการะหว่างปิดภาคเรียน ลักษณะเป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน โดยใช้ วีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน สนใจสอบถามเเละปรึกษาฟรี
 
เกี่ยวกับเรา | บริการ | คลังภาพ | ติดต่อเรา
© Copyright 2015 VES Visa Expert All right reserve